Aki ma válaszolt: Laár András

Mióta élek, nem volt ilyen mélypont a világban, mint amit most látok. Pandémia, háborús fenyegetettség, dulakodás, veszekedés, terrorizmus. Rettenetes. És az embernek most nincs módja ebbe kívülről beavatkozni. Nem lehetséges tüntetni, nem szabad össze se jönni. Nem lehet közvetlenül célt elérni. Világosan látom, hogy az út más irányba vezet. Nem a világi tusakodások szintjén összeütköztetni az erőket, és beszállni a kétoldalú harcba – ez biztos nem a megvilágosodás felé vezető út. Mi, emberek azért jöttünk a Földre, hogy megvilágosodjunk abban a sorskörnyezetben, amit kaptunk. Abban kell kifejleszteni magunkban a legmagasabb emberi kvalitásokat. Most teljesen egyértelmű, hogy befelé vezet az út, és az asztrológia hihetetlen jó útjelző, mert az ember folyamatosan látja azon keresztül, hogy egy nagy, erős, kozmikus rend mozgatja ezt az egész játékot. Ez nem úgy van, hogy mi csak elszigetelt kis pöttyökként taszítódunk állandóan. Mi a világegyetem energiáinak a megtestesülései vagyunk. És azokat az egyetemes energiákat nyomon lehet követni a bolygók mozgása által. Voltaképpen nem arról van szó, hogy a bolygó maga az energia, hanem az az energia a bolygótól függetlenül is van. A bolygó azt az energiát mintegy prizmaként közvetíti tovább, és abból épül fel minden. Ahogy árad szét ez az energia a kezdetből, az első forráspontból, úgy árad a naprendszeren keresztül ide, ahol mi vagyunk, emberek. És mi nem vagyunk külön ettől az energiától. Ezt kell megérteni. Mi nem valaki mások vagyunk, akiket egy energia irányít, hanem mi magunk ezekből az energiákból állunk.”
Laár András
❤️
https://youtu.be/JeOvoNNrFM0
Riporter: Nagy Daniella