Ez lenne a korrupció megfogalmazása?

Egy olyan árnyék, mely mind a fejlett, mind a fejlődő országokat sújtja, és az igazságosság, az átláthatóság és az intézményesített demokrácia alapelveit fenyegeti világszerte. A jelenség globális méretekben hatással van a társadalmakra és a gazdaságokra egyaránt. Milyen érdekek  is húzódnak a  politikai döntéshozók és az üzleti élet közötti kapcsolatok, valamint az elit hatalmi köreinek befolyása alatt? A korrupció a gazdasági fejlődés és a társadalmi egyenlőtlenségek mélyítésének motorja, miközben a hatalom és a gazdagság koncentrációját segíti elő bizonyos körökben. A legnyilvánvalóbb hatások közé tartozik a gazdasági növekedés csökkenése, az állami források hatékony felhasználásának hiánya, az alapvető közszolgáltatások elmaradása és az egyenlőtlenségek növekedése. Instabilitást és bizonytalanságot teremt a társadalmakban.  Az intézmények gyengesége, a törvényhozásban és az igazságszolgáltatásban mutatkozó hiányosságok, valamint az elnyomó rezsimek és autokratikus rendszerek mind gátat szabnak a hatékony ellenállásnak.

Az átláthatóság és a számon kérhetőség előmozdítása érdekében az intézményeknek és a civil társadalmi szervezeteknek kulcsfontosságú szerepük van a korrupció elleni küzdelemben. Egy  valóban  erős és független jogrendszer, egy  szabad sajtó és az aktív civil társadalmak mind hozzájárulhatnak az átláthatóság és a felelősségre vonás növeléséhez.

Fotó forrás:Pinterest